HUISREGELS

Aanwijzingen die door de organisatie en/of security worden gegeven dienen te alle tijden opgevolgd te worden. Bij het niet voldoen van de aanwijzing wordt u van het terrein verwijderd.

——–

Deelname aan alle activiteiten en het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan de Dedemsvaria.

——–

Ter bescherming van uw eigen veiligheid kunt u worden gefouilleerd/gevisiteerd. Bij weigering wordt u de toegang geweigerd.

——–

Er wordt geen toegang verleend aan personen die in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.

——–

Tijdens de Dedemsvaria gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.

——–

Het is niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren mee het terrein op te nemen.

——–

Het meenemen en/of gebruik van glaswerk is op het terrein verboden.

——–

Geen alcohol-, drugs-, lachgas- en/of tabak verkoop aan personen onder de 18 jaar.

——–

Zorg er altijd voor dat u over een geldig legitimatiebewijs beschikt, zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het evenemententerrein geweigerd worden.

——–

Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

——–

Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

——–

Het is verboden om (soft)drugs en/of lachgas te gebruiken of in bezit te hebben.

——–

Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

——–

Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

——–

De organisatie kan personen de toegang weigeren of uitzetten.

——–

Flyeren en/of en het aanbrengen van posters is verboden.

——–

Wildplassen is verboden. Maak gebruik van de daarvoor bestemde toiletten.

——–

Gekochte consumptiemunten kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

——–

Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, meldt dit dan direct bij iemand van de organisatie of de beveiliging. Te bereiken via info@dedemsvaria.

——–

Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.


——–

Aan waterspelen moeten alle deelnemers in nuchtere toestand zijn en in het bezit zijn van een zwemdiploma. Mocht de organisatie hieraan twijfelen dan kan deelname niet gegarandeerd worden.